Dalsebo väderkvarn

Dalsebo är en liten by som ligger ca 2 mil öster om Hultsfred och ligger i ett landskap med åkerformer, och vägsystem som har likheter med det sena 1700-talslandskapet.
Byn, som skiftades 1771, ligger kvar på den gamla bytomten och bebyggelsen är välbevarad och typisk för 1800-talets landsbygd.

Första gången platsen är omnämnd i dokument är 1398, då som Dalsiöboda.
Det finns ett antal fornlämningar i området och mitt i byn ligger väderkvarnen från 1845 som idag är restaurerad och fungerar som museum.
Kvarnen  byggdes samma år av bonden Bengt Olovsson som bodde i den så kallade huvudgården mitt i byn.

Mer information om Dalsebo och Dalsebo väderkvarn hittar du på http://www.dalsebo.se/23800264