Dagverksamheten Slättgården

De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt oavsett hur åldrandet ter sig. När minnet börjar svikta sker det gradvis och det kan vara svårt för anhöriga att se förändringen. Slättgårdens verksamhet erbjuder äldre som har demenssjukdom social gemenskap och aktivering. Detta hjälper dem att upprätthålla sina funktioner samtidigt som anhöriga får avlastning.

Personalen har ett rehabiliterande och förstående förhållningssätt mot sina gäster – det skapar trivsel och ger en varm atmosfär.

Målsättning

  • en meningsfull dag – upplevelser i nuet
  • stärka självkänslan
  • att bibehålla kvarvarande funktioner
  • underlätta situationen för anhöriga

Slättgårdens verksamhet bedrivs i en hemtrevlig miljö med naturen inpå knutarna. En dag i verksamheten skiljer sig inte mycket från en vanlig dag hemma. Frukost och lunch äter vi tillsammans och vi bakar något gott till eftermiddagskaffet.

Vi erbjuder aktiviteter som alla känner igen och kan delta i, var och en efter sin förmåga såsom promenader, sittgymnastik, musik, sång och tidningsläsning.

Vi följer årstidernas växlingar och arbetar med olika teman och utställningar.

Hur kommer jag till Slättgården?

För att komma till Slättgården behövs en demensutredning. Den kan din husläkare eller Landstingets demenssköterska hjälpa till med.

Ansökan om att delta i dagverksamheten sker genom kommunens biståndshandläggare. Du hittar kontaktinformation nedan. Om du fyller i levnadsberättelsen nedan är det till stor hjälp för alla parter.

Det krävs färdtjänst för resorna till och från Slättgården. Ansökan om färdtjänst gör du hos Kalmar Länstrafik (KLT), du hittar länk till deras hemsida nedan.