Dagverksamheten Slättgården i Hultsfred

De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt oavsett hur åldrandet ter sig. När minnet börjar svikta sker det gradvis och det kan vara svårt för anhöriga att se förändringen. Slättgårdens verksamhet erbjuder äldre som har demenssjukdom social gemenskap och aktivering. Detta hjälper dem att upprätthålla sina funktioner samtidigt som anhöriga får avlastning.

Din vård och omsorg

Personalen har ett rehabiliterande och förstående förhållningssätt mot sina gäster. Det skapar trivsel och ger en varm atmosfär.

Målsättning

  • en meningsfull dag – upplevelser i nuet
  • stärka självkänslan
  • att bibehålla kvarvarande funktioner
  • underlätta situationen för anhöriga

Vad händer på Slättgården?

Slättgårdens verksamhet bedrivs i en hemtrevlig miljö med naturen inpå knutarna. En dag i verksamheten skiljer sig inte mycket från en vanlig dag hemma. Frukost och lunch äter vi tillsammans och vi bakar något gott till eftermiddagskaffet.

Vi erbjuder aktiviteter som alla känner igen och kan delta i, var och en efter sin förmåga. Det kan vara promenader, sittgymnastik, musik, sång och tidningsläsning.

Vi följer årstidernas växlingar och arbetar med olika teman och utställningar.

Hur kommer jag till Slättgården?

För att komma till Slättgården behövs en demensutredning. Den kan din husläkare eller regionens demenssköterska hjälpa till med.

Ansökan om att delta i dagverksamheten gör du hos kommunens biståndshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter här.

Till sist

  • Om du fyller i levnadsberättelsen nedan är det till stor hjälp för alla parter.
  • Det krävs färdtjänst för resorna till och från Slättgården. Ansökan om färdtjänst gör du hos Kalmar Länstrafik (KLT).