Dagverksamheten Skedala

Skedala

På vår dagverksamhet Skedala får du stöd och hjälp att hitta en bra vardagssysselsättning.

På Skedala umgås vi och skapar kontakter. Där finns tillgång till ett syrum, målarverkstad, datarum och olika sällskapsrum. Även uteaktiviteter såsom vedklyvning, trädgårdsarbete, djurskötsel förekommer. Fina promenadstråk finns i den omgivande skogen. Verksamheten är inriktad på sysselsättning. Där kan du delta på dina villkor och pröva dig fram till olika aktiviteter.

Inom dagverksamheten finns minst en personal som ser till att de individuella behoven av dagverksamheten tillgodoses. Skedala är öppen efter behov. Där arbetar vi med olika teman och firar också storhelger med olika säsongsbetonade aktiviteter.

Alla insatser planeras tillsammans med dig utifrån ditt behov och så långt som möjligt utifrån dina önskemål.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund ” Vi möts i känslan av värdighet” som bygger på gemensamma värderingar om hur vi ska möta varandra. Att man ska få ha självbestämmande och vara delaktig.

På dagverksamheten Skedala betalar du en dagavgift som är fastställd av Socialnämnden. Dina resor till och ifrån Skedala betalar du själv med en egenavgift som subventioneras av kommunen. Du behöver ett färdtjänsttillstånd i botten för dessa resor. Resorna beställs genom KLT eller med länskommunikationen.