Dagverksamheten Skedala i Hultsfred

Skedala

På vår dagverksamhet Skedala får du stöd och hjälp att hitta en bra vardagssysselsättning.

Vad händer på Skedala?

Verksamheten är inriktad på sysselsättning. Här kan du delta på dina villkor och pröva dig fram till olika aktiviteter. Vi umgås och skapar kontakter. Här finns tillgång till ett syrum, målarverkstad, datarum och olika sällskapsrum. Även uteaktiviteter såsom vedklyvning, trädgårdsarbete och djurskötsel förekommer. Fina promenadstråk finns i den omgivande skogen.

Så arbetar vi

Inom dagverksamheten finns minst en personal som ser till att de individuella behoven av dagverksamheten tillgodoses. Här arbetar vi med olika teman och firar också storhelger med olika säsongsbetonade aktiviteter.

Alla insatser planeras tillsammans med dig utifrån ditt behov och så långt som möjligt utifrån dina önskemål.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund Vi möts i känslan av värdighet som bygger på gemensamma värderingar om hur vi ska möta varandra. Du som kommer hit ska få ha självbestämmande och vara delaktig.

Avgift och resor till Skedala

På dagverksamheten Skedala betalar du en dagavgift som är fastställd av Socialnämnden. Dina resor till och ifrån Skedala betalar du själv med en egenavgift som subventioneras av kommunen. Du behöver ett färdtjänsttillstånd i botten för dessa resor. Resorna beställs genom Kalmar Läns Trafik (KLT) eller med länskommunikationen.