Dags för årets trygghetsmätning där dina svar är betydelsefulla!

Varje år genomför Polisen och Hultsfreds kommun en trygghetsmätning för att ge bättre möjligheter att genomföra åtgärder som skapar trygghet.
Undersökningen skickas ut till de som tillfrågas med början den 20 augusti och insamlingen avslutas den 9 oktober.

Dina svar är betydelsefulla!

Resultatet från trygghetsmätningen är en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Länk till mer information om trygghetsmätningen
Kontakt
Polisinspektör Mats Trulsson
010-56 20 200