Daglig verksamhet Framsteget

Idol Floran 04
Platshållare för bildspel

Bilder från Idol-tävlingen på Floran i Hultsfred.

Intraprenaden Framsteget är en egen ekonomisk enhet under socialnämnden. Framsteget bedriver daglig verksamhet beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Alla deltagare har ett beslut om insatsen. Beslutet har fattats av LSS-handläggaren.

Daglig verksamhet finns med varierande inriktning på flera platser i kommunen. Arbetet består av allt från plock- och paketeringsarbete till olika dataarbeten. Varje deltagare har en individuell plan utifrån önskemål och förutsättningar.

Inom Framsteget finns också Hemmafixaren. Av Hemmafixaren kan pensionärer få hjälp med vissa vardagssysslor där det finns risk för fallolyckor.

Floran i Hultsfred

På Floran arbetar vi med paketering av olika legoarbeten. Vi har tidningsgrupp, musikgrupp, dramagrupp, friskvård och sinnesträning.

Framstegstorget i Hultsfred

Vår målsättning är en lugnare miljö med färre medarbetare. Vi jobbar med olika teman där vi först arbetar med ämnet och sedan gör studiebesök. Vi paketerar, bakar, går promenader, gör pausgympa och har tidnings- och bokläsning. Vi arbetar för att medarbetarna ska vara med i det som sker ute i samhället. Vi går gemensamt till biblioteket, gör utflykter, besöker caféer med mera.

Cafeterian på gymnasiet

 På Hultsfreds gymnasium driver vi en cafeteria. Där arbetar vi med att göra mackor och koka kaffe m.m. som vi säljer till elever och skolpersonal. Lunchkuponger till gymnasiets matsal finns att köpa i cafeterian. Den är öppen kl. 8.30-14.30 när skolan är igång.

Rönnen i Hultsfred

Dagarnas innehåll är individuellt utformat efter varje medarbetares behov, intresse och förmåga.

Affären i Målilla

I Målilla driver vi en presentaffär med det mesta av presenter, dukar och gardiner. Vi gör också legoarbeten.
Övrig tid sköter vi om lokalen. När möjlighet finns deltar våra medarbetare i olika aktiviteter. Ibland är medarbetarna ute på olika praktikplatser. Vi tar emot beställningar av tryck på mat- och kaffeservetter.

Servicegruppen i Målilla

Servicegruppen håller till i en bilverkstad i Målilla. Där tvättar vi kommunens hemtjänstbilar. Gruppen sköter både hämtning och lämning av bilarna.
Transporter, gräsklippning, folieskärning och legoarbeten är andra delar i vår verksamhet.
Vi ombesörjer mattransporter till skolor och förskolor i Virserum och Järnforsen. Gruppen arbetar också med att städa motorbanan i Målilla.

Jobbcenter i Målilla

Jobbcenter finns i Skeppet, Målilla. Jobbcenter arbetar för att fler medarbetare ska komma ut på praktikplatser som eventuellt kan leda till ett avlönat arbete. Våra medarbetare jobbar även med att tvätta kläder till vikarier inom äldreomsorgen och postleveranser till de olika servicehusen. När tid finns pysslar vi med olika hantverk; fotoredigering, skapande av figurer i 3D-format i tinkercard och hantering av olika dataprogram. Vår tidning ”Framstegsbladet” skrivs här.