Bygglov får högre betyg av företagare i Öppna Jämförelser om företagsklimat

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat sin mätning av kommunernas service mot företag i Öppna Jämförelser Företagsklimat* 2017. I mätningen kom Hultsfreds kommun på plats 105 av de 171 kommuner som deltog och fick ett NKI på 69. Glädjande är att Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får högre NKI än förra året inom myndighetsområdet bygglov.

De områden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det mäts enligt Nöjd-kund-index (NKI). När det gäller serveringstillstånd, markupplåtelse och brandskydd har dock inget index kunnat tas fram för Hultsfreds kommun eftersom det kommit in för få svar.

– För få ärenden/svar gör att vi inte får något mätbart resultat inom flera områden, vilket är tråkigt. Vi ser en nedåtgående trend vilket vi alla siktar på att förbättra. Viktigt är att vi har en plan och en målsättning framåt som vi arbetar efter, säger näringslivsstrateg Michael Leijonhud.

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får ett totalt NKI på 65 vilket motsvarar ett godkänt betyg. Det är lite lägre jämfört med förra året då förvaltningen fick ett totalt NKI på 66.

Förvaltningen ansvarar för myndighetsområdena bygglov, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. Varje område får godkänt NKI. Jämfört med förra året får bygglov högre NKI av företagarna. Miljö- och hälsoskydd får samma NKI som förra året.

­­– Det är roligt att företagarna upplever vår service bättre. Vi har korta handläggningstider inom bygglov nu och vi arbetar för att det ska fortsätta vara så, säger Anders Helgée som är miljö- och byggnadschef.

Däremot får livsmedelskontroll lägre NKI än förra året.

– Vi har varit underbemannade inom livsmedel en stor del av 2017 och haft svårt att hitta personer med rätt kompetens. Kompetensförsörjning är en utmaning för oss men även för många andra kommuner, säger Anders Helgée.

Förvaltningen får även godkänt eller högt betyg inom alla serviceområden som ingår i undersökningen. De områden som får höga betyg är bemötande och rättssäkerhet.

– Vårt mål är att ge alla våra kunder god service. Vi vill utvecklas och bli bättre. Det är därför vi är med i servicemätningen Löpande Insikt, förklarar Anders Helgée.

Utifrån resultaten i Löpande Insikt tar förvaltningen fram utvecklingsområden för att bli bättre. Två utvecklingsområden är ökad tillgänglighet och effektivitet. Ett arbete som börjar ta form och det är mycket på gång.

– Vi håller på att ställa om till att bli en servicemyndighet. Vi arbetar med att ta fram e-tjänster inom bland annat bygglov som vi hoppas kunna lansera snart. Dessutom har vi gjort en omorganisation av administrationen för att öka tillgängligheten som snart ska träda i kraft fullt ut, säger Anders Helgée.

*Öppna jämförelser Företagsklimat bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2017. Undersökningen baseras på Löpande Insikt där även servicen för privatpersoner, offentliga organisationer och ideella föreningar mäts. Men när resultatet för gruppen företag bryts ut och presenteras i en nationell rapport får den namnet Öppna jämförelser Företagsklimat.