Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som är bosatt i Hultsfreds kommun och behöver råd eller stöd i ekonomiska frågor. Du kan få råd och hjälp med budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

Du kan få konkreta råd om hushållets ekonomi, hjälp att göra en egen budgetkalkyl och resonera kring hur du kan förändra dina inkomster och utgifter. Om du tänker göra större investeringar – till exempel köpa bil eller hus – kan det vara klokt att gå igenom ekonomin före köp. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Budgetrådgivningen är också en viktig del av förberedelserna för en eventuell skuldrådgivning.

Vi kan gemensamt gå igenom dina skulder, kontakta dina fordringsägare och på olika sätt ge råd om lösningar som underlättar din skuldsituation.

Skuldsanering kan ge de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna. Du kan få information om vad som gäller och vilka krav som måste uppfyllas för att göra en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden. Dessutom kan du få hjälp med ansökan och stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

All rådgivning är kostnadsfri, hanteras under sekretess och kan ske anonymt.