Bli ledare i vår organisation

deltagare ur "Ledarutvecklingsprogrammet"

”Utbildningen var över all förväntan, trots att mina förväntningar var väldigt höga!”

”Mycket av det vi lärt oss har jag nytta av både i mitt arbete och i vardagslivet.”

”Att träffa andra som brinner för ledarutvecklingsfrågor har varit det som inspirerat mig mest. Att få dela tankar och erfarenheter samtidigt som vi tillsammans fördjupat oss i ämnet har gett oerhört mycket.”

Det är några ord från tidigare deltagare i vårt ledarutvecklingsprogram.

Är du också sugen på att vara med och driva utvecklingen i vår kommun, och samtidigt lära dig mer om både dig själv och om ledarskapsfrågor?
Vårt ledarutvecklingsprogram ”Ledarutveckling över gränserna” driver vi tillsammans med tio andra kommuner. Syftet är att ta tillvara på våra medarbetares inneboende potentialer, och programmet är för dig som vill satsa på att arbeta med chefs- och ledarskapsuppdrag i framtiden.