Bli ledare i vår organisation

deltagare ur Ledarutvecklingsprogrammet hösten 2015deltagare ur Ledarutvecklingsprogrammet hösten 2015

Tillsammans med tio andra kommuner driver vi ett ledarutvecklingsprogram med syftet att ta tillvara på våra medarbetares inneboende potentialer som vill vara med och driva kommunen genom ett framtida chefs- och ledarskap. Programmet riktar sig till dig som redan är anställd hos oss och som vill ta nästa steg i karriären. Läs mer här.