Björnnäsets naturreservat

Bild på skog i Björnäsets naturreservat
Platshållare för bildspel

En riktig trollskog med gamla tallar som står kring stenblock som är klädda av lavar.

Björnnäsets naturreservat ligger på ett näs i Åkebosjön. Reservatet ligger i Stora Hammarsjöns natur- och fiskevårdsområde strax utanför Hultsfred. Här har träden fått växa ifred för det moderna skogsbruket.

Du får en känsla av orörd och otämjd natur. Åldern på skogen är mellan 100 och 150 år. I området finns det både tjäder och orre. Området besöks också av flera av våra hackspettar, bland annat den stora svarta spillkråkan.