Biogas – möjligheter och utmaningar

Under våren 2018 genomförs en systemstudie av biogasutbyggnad i Kalmar län. Studien visar vad som händer om vi använder hela biogaspotentialen – hur påverkas miljö, ekonomi och sociala dimensioner?

Välkommen till en workshop där resultatet från systemstudien presenteras och där regionala aktörer och berörda myndigheter möts för att diskutera möjlig utveckling och målkonflikter. Dagen ska ge ökad kunskap hos såväl nationella som regionala aktörer och utgöra ett underlag för operativa insatser.

Datum: 11 juni
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: Ekerum Resort, Öland

Eventuella frågor besvaras av Carolina Gunnarsson, carolina.gunnarsson@rfkl.se