Bilaga till anställningsavtalet

Från och med hösten 2013 kommer alla nya anställningsavtal att kompletteras med en bilaga. Bilagan är en förklaring till vad anställningsavtalet innebär.
Där står bland annat vad det är som gäller med arbetstider, scheman och vad du ska göra om du blir sjuk eller vill vara ledig. Befintliga anställningsavtal kommer inte att kompletteras med bilagan. Informationen kommer att finnas tillgänglig för alla på hemsidan, sök på ”bilaga till anställningsavtal”.