Beslut om omhändertagande av föremål

Här hittar du som rektor blankett för beslut om omhändertagande av föremål enligt skollagen 5 kap. 22 §.

Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om omhändertagande.

Omhändertagande av föremål gäller inte för kommunal vuxenutbildning eller
särskild utbildning för vuxna.