Beslut om mottagande till utbildning i svenska för invandrare

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om mottagande till utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Enligt Skollagen kap. 20 § 33 beslutar huvudmannen om en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare. Beslutet tas av rektor på delegation från barn- och utbildningsnämnden, delegationsordningen punkt 10.10. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.