Beräkna avgift för plats i förskola eller fritidshem

buisnessBeräkna avgiften

Vad kostar en plats inom barnomsorgen? Här kan du beräkna din preliminära avgift för plats i förskola eller fritidshem. Observera dock att det kan finnas omständigheter som gör att din faktiska avgift kommer att avvika från denna beräkning.
Information om vad som ska räknas in i famljens bruttoinkomst kan du läsa om i riktlinjer och taxa för plats i förskola eller fritidshem. Barnen ska placeras i åldersordning med det yngsta barnet som barn1, det näst yngsta som barn2 o s v.