Bemötandeguide

Vi som är anställda och förtroendevalda i Hultsfreds kommun är måna om att ge våra kommuninvånare ett gott bemötande.

Ett gott bemötande handlar om alla människors lika värde och om att alla har rätt att mötas med respekt, att bli sedd som den man är och att få behålla sin integritet. Värme och empati räcker långt i mötet, men ibland behövs speciell kunskap för att agera rätt när man möter människor med olika behov och förutsättningar. Tillgänglighet och bemötande är en viktig del i vardagen. Denna guide för anställda och förtroendevalda kan vara till hjälp vid möte med personer med funktionsnedsättning.