Behöver du konsumentvägledning?

Bild på ett handslag

Hultsfreds kommun erbjuder i samarbete med Oskarshamns kommun konsumentvägledning för kommunens invånare.

Genom konsumentvägledningen kan du få vägledning och stöd i konsumenträttsliga frågor, som vägledning innan köp eller om vill klaga på en vara eller tjänst du redan köpt.Tänk på att ju tidigare du tar kontakt, desto större möjlighet har konsumentvägledaren att hjälpa dig!

Rådgivningen är gratis.

Konsumentvägledningen nås via Oskarshamns kommuns växel 0491-880 00, tryck 1 för Servicecenter eller via e-post till konsument@oskarshamn.se. Vill du boka ett personligt besök kontaktar du konsumentvägledaren via telefon eller e-post.

Konsumentvägledningen erbjuder inte rådgivning för företagare. Du som är företagare rekommenderas istället att kontakta din bransch- eller företagarorganisation.

Utöver kommunens konsumentvägledning finns även en nationell upplysningstjänst som administreras av konsumentverket – Hallå konsument, se länk längre ner på denna sida.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av en konsument. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad. Nämndens beslut är en rekommendation om hur en tvist bör lösas. Majoriteten av företagen följer besluten.

Vill du spärra din telefon för obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte kan du göra det genom att ringa NIX-telefon telefonnummer 077-228 00 00. Att spärra sin telefon är gratis.

Hyresnämnden kan medla i tvister som rör hyra av bostäder och lokaler.