Avstängning från plats i förskola eller fritidshem

Obetald avgift för plats i förskola eller fritidshem kan medföra avstängning av plats.

Det är rektor i förskolan eller  för fritidshemmet som har delegation från barn- och utbildningsnämnden att besluta om avstängning. Innan avstängning ska en utredning göras.

Här hittar du som rektor för förskola eller fritidshem den av barn- och utbildningsnämnden beslutade rutinen vid obetald plats i förskola eller fritidshem samt en blankett för beslut om avstängning i förskola eller fritidshem.