Avsluta en livsmedelsverksamhet

Om din livsmedelsverksamhet ska upphöra måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. När du lämnar in din anmälan upphör också din skyldighet att betala den årliga kontrollavgiften från och med kommande årsskifte.

Så anmäler du att din verksamhet ska upphöra

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan också ringa eller skicka e-post till miljö- och byggnadsförvaltningen och meddela detta.

Det kostar inget att anmäla att din verksamhet ska upphöra.