”Att arbeta i en kommunal verksamhet är spännande. Den är föränderlig. Det tilltalar mig.”

Yvonne Nelson och Andreas Ekeberg båda har gått programmet "Ledarutveckling över gränserna"Foto: Thorbjörn Svahn

Yvonne Nelson, rektor på Lindblomskolan, säger att hon hade fått besked om att hon blivit antagen till programmet, när hon tackade ja till sin nuvarande rektorstjänst. Hon skulle få en ledarskapsutbildning parallellt med att hon var ny i sin chefsroll. Det kändes tryggt.

Varför ville du gå programmet?

Jag såg det som en möjlighet till personlig utveckling och en chans att pröva något nytt. Jag vet, att jag blev utvald i stor konkurrens. Det blev en bekräftelse på att andra såg kvaliteter hos mig, som var användbara i andra sammanhang än det jag
arbetade med när jag sökte utbildningen.

Hur stor betydelse har programmet haft för att du idag är rektor?

När ledarutvecklingsprogrammet startade i september 2012, hade jag tillträtt min rektorstjänst. Valet att bli chef hade jag alltså redan gjort. Jag fick förmånen att under programmets gång använda mina nya kunskaper och erfarenheter direkt i verksamheten och i min roll som chef. Detta borde vara önskvärt för alla nyrekryterade chefer.

Vad har du fått lära dig?

Jag har fått verktyg för mitt dagliga arbete. Det har gett en helhetssyn av vad uppdraget innebär. Utbildningen handlade om att lära känna sig själv och andra. Vi gjorde en personlighetsprofil. Det var jättespännande och lärorikt. Utifrån våra olika profiler blev vi sedan indelade i fyra basgrupper med tio deltagare i varje grupp, som följdes åt genom hela programmet. Utbildningen har varierat mellan föreläsningar, grupparbeten, samarbetsövningar och diskussioner. Vi har läst gruppsykologi och om gruppers olika faser, ledarskapets psykologi, stresshantering – både egen och medarbetares -, konflikthantering, samtalsmetodik, jämställdhet och tillgänglighet och mycket, mycket mer. Det avslutande internatet handlade om hur det är att vara chef i en kommunal verksamhet. Det var några mycket givande dagar med arbetsrätt, ekonomi, juridik samt ett intressant samtal/seminarium med vår kommunchef.
Utbildningen har varvats med internat, endagars basgruppsträffar och skuggning av chefer i grannkommuner. Vi har arbetat över kommungränserna med autentiska praktikfall, som sedan redovisats för olika chefsgrupper.
Jag hade också förmånen att få genomföra en studieresa till finska Pargas i Åbo kommun. Där diskuterade vi med finska skolchefer om möjliga orsaker till Finlands generellt goda resultat i internationella kunskapsmätningar.
Hur har programmet förberett dig för att bli chef eller ledare?
Det viktiga är att du som ledare och chef är lyhörd och ödmjuk inför uppdraget och inte ser dig som färdig ledare när en utbildning är avslutad.

Har du fortfarande kontakt med de andra deltagarna?

Med Andreas har jag tät kontakt, eftersom vi nu är kollegor och arbetar i nära samverkan i vår rektorsgrupp. Jag har även kontakt med personer från närliggande kommuner och andra förvaltningar än min egen. Det ger goda möjligheter till nätverkande.

Om du inte gått programmet, hade du stannat kvar inom kommunen?

Svårt att svara på… Jag var i ett läge i livet när jag funderade på en förändring, men var inte helt säker på i vilken form. Det kunde ha blivit att jag sökt tjänst utanför den kommunala verksamheten, men fortfarande inom min profession, alltså skolfrågor. Att arbeta i en kommunal verksamhet är spännande. Den är föränderlig. Det tilltalar mig. Sedan jag tillträdde min rektorstjänst har jag fått en helt annan vi-känsla än jag hade tidigare som kommunanställd.

Kan du rekommendera andra att gå utbildningen?

Ja! Får du chansen så ta den oavsett om du ännu inte är helt säker på att det är just chef du ska bli.

 

personalbladet december2013