Att arbeta i en kommun

Att arbeta i en kommun skiljer sig en del från att arbeta hos en privat arbetsgivare då kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Vi som är anställda i Hultsfreds kommun arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.