Åtgärder för arbetslösa

Tio ungdomar mellan 16 och 25 år ska anställas per år under 2014 och 2015. De kommer att anställas på tjänster utöver de som räknas som ordinarie. Detta som en åtgärd för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Särskilt fokus ligger på de ungdomar som har varit arbetslösa under en längre tid.

När startar det?
-Anställningarna börjar under januari 2014. De inleds med en praktikperiod för att underlätta inträdet i arbetet. Anställningen innehåller 75 procent arbete och 25 procent kompetenshöjande insatser. Vilket kan innebära studier, cv-skrivning, företagsbesök, samhällsorientering, vägledning med mera, berättar Robert Andersson på arbetsmarknadsenheten.

Vad innebär det för mig som medarbetare?
-För dig som medarbetare innebär det inget merarbete förutom att ge ungdomarna stöd och handledning. Det är viktigt att alla tar ansvar för att ungdomarna trivs hos oss, säger Robert.

Vilka arbetsplatser kan ta emot ungdomarna?
Alla kommunala arbetsplatser har möjlighet att ta emot ungdomar. Det kommer att göras ett urval och en matchning på individnivå så att det blir bra för både arbetsplats och den unge. Urvalet och matchningen görs i samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen.
-Vi uppmuntrar er som har ett intresse av att ta emot en ungdom, säger Robert.

Förutom detta kommer kommunen även att fortsätta ha ett stort antal praktikplatser. Man kommer även öka fokus på uppföljningen av ungdomar under 20 års ålder som hoppat av eller riskerar att hoppa av skolan. Detta i samarbete med skola, socialtjänst och övriga berörda. Även samarbetet inom näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor med andra kommuner väntas öka.