Stegen

IMG_0124Entré till StegenFoto: Maria Helander
Platshållare för bildspel

Arbetsträningen Stegen har ett aktivt pågående kvalitets- och miljöarbete då målet är nöjda kunder och deltagare.

De tjänster vi kan erbjuda är främst riktade till pensionärer som är permanent boende i vår kommun. Vi utför arbete i mån av tid och antal deltagare. Vi kan utföra diverse trädgårdsarbeten som gräsklippning, lövräfsning och snöskottning, ta emot och hämta möbler och husgeråd med mera.
Antalet platser för gräsklippning är fyllt för sommaren 2019. Fler kan ej tas emot.

Arbetsträningen Stegen tar emot sina deltagare från bland annat socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Vi finns på Aspedalsgatan 2 i Hultsfred bredvid Netto. Där har vi också vår secondhandaffär med café.

Öppettider:

 • Måndag stängt
 • Tisdag till torsdag kl. 10-15
 • Fredag kl. 10-14
 • Lördag stängt
 • Söndag stängt

Kvällsöppet under 2019:

 • Onsdag 10/4 kl. 10-18
 • Onsdag 8/5 kl. 10-18
 • Onsdag 12/6 kl. 10-18
 • Onsdag 21/8 kl. 10-18
 • Onsdag 25/9 kl. 10-18
 • Onsdag 23/10 kl. 10-18
 • Onsdag 27/11 kl. 10-18 (sista för året)

Semesterstängt 2019:

 • Veckorna 29-30 (15/7-28/7) är all verksamhet och affär stängd.

Julförsäljning 2019:

 • Lördag 16/11 kl. 10-14

Stängningsdagar under 2019:

 • Tisdag 16/4, stängt hela dagen
 • Torsdag 18/4, stängt hela dagen (skärtorsdag)
 • Onsdag 24/4, öppet mellan 10-12, stänger vid 12:00
 • Onsdag 5/6 öppet mellan 12-15, öppnar vid 12:00
 • Torsdag 20/6, stängt hela dagen

Vad är syftet?

Syftet med Stegens verksamhet är att erbjuda deltagarna sysselsättning och arbetsträning. Varje deltagare har en handledare som utför kartläggning och uppföljning. Vid behov görs en arbetsbedömning. Organisatoriskt tillhör Stegen socialförvaltningen under individ- och familjeomsorg.

Vad är sysselsättning?

Sysselsättning är en långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja och underhålla en persons arbetsförmåga men där inte krav ställs i relation till arbetsmarknaden. Överenskomna arbetsuppgifter utförs regelbundet efter arbetsschema samt motivation och stödjande till att söka arbete eller studier.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning kan erbjudas den som varit utan arbete en längre tid eller aldrig haft en anställning. Det är en rehabiliteringsåtgärd som innebär att deltagaren tränar sin fysiska, psykiska eller sociala funktions- och arbetsförmåga. Arbetsträning är att träna upp sin förmåga att klara de krav som arbetsmarknaden i allmänhet har på anställda.