Arbete och integration

IMG_0061Entré till Arbete och integration.Foto: Maria Helander
Platshållare för bildspel

Arbete och integration är sedan januari 2016 en egen sektion inom individ- och familjeomsorgen. I sektionen ingår arbetsmarknadsenheten, flyktingmottagning samt Stegen. Syftet med en utökad enhet är bättre samverkan för individen.
Uppdraget är att lotsa, stödja, hjälpa människor, som inte klarar sin egen försörjning eller är på väg att inte göra det, till egen försörjning, studier eller företagande.

Sedan juni 2018 är Arbete och integration samlokaliserade med Arbetsförmedlingen. Samlokaliseringen har skett med stöd av medel från Tillväxtverket.

Arbetsmarknadsenheten
Läs mer om arbetsmarknadsenheten arbete med praktik, feriepraktik (sommarjobb) och ungdomsanställningar.

Stegen
Läs mer om arbetsträningen Stegen.

Är du 16-19 år och inte går på gymnasiet?
Läs mer om det kommunala aktivetsstödet.

Plattformen
Läs mer om samverkansinsatsen Plattformen och dess arbete.

Integration