Anställda ska få ökad IT-kunskap

IT är i dag en stor del av vårt liv, inte minst i vårt arbete. Det handlar om att kunna arbeta med e-post, rapportera arbetstider och frånvaro, samt hantera och använda adressböcker, mallar med mera. Hultsfreds kommun vill ge sina medarbetare en chans att ta till sig den nya tekniken för att de ska känna sig tryggare och säkrare i sin yrkesroll. Därför kommer de anställda att genomgå eMedarbetaren.

Vad är eMedarbetaren?
eMedarbetaren är ett test och en behovsanpassad utbildning som tillhandahålls via dator. Testet kommer att genomföras under våren 2014.

Hur går det till?
I första fasen kartläggs din kunskapsnivå inom IT. Du får göra övningar inom filhantering, ordbehandling och e-post.

Testet tar 15-40 minuter att göra. Det måste göras på din arbetsplats, det går inte att göra hemma.

Efter testet får du veta om du behöver mer utbildning i någon av delarna. I så fall får du ta del av en personanpassad sådan. Utbildningen erbjuds i tre former: video, steg för steg-guide, eller som textbaserad guide. När du genomgått utbildningen och blivit godkänd så får du ett kursintyg.

Vad är syftet?
Syftet är att du som medarbetare ska känna trygghet i hanteringen av dina IT-verktyg och hjälpmedel. På så sätt kommer du kunna använda dem på ett effektivare sätt i ditt dagliga arbete.

ur Personalbladet april 2014