Ansökan till grundsärskola

Grundsärskolan är till för de barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Alla barn i Sverige ska gå i skolan från det att de fyller sex år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i utbildning i tio år.

Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner. Inom grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskola. På träningsskolan får eleverna läsa andra ämnesområden.

Vill du veta mer om grundsärskolan? Läs mer på Skolverkets hemsida eller kontakta rektor för grundsärskolan. Länk och kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Blankett för ansökan till grundsärskola hittar du längst ned i det här inlägget. Den skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred.