Ansökan om resebidrag för högskolestuderande

Regler för utbetalning

  • Den studerande ska vara folkbokförd i Hultsfreds kommun.
  • Den studerande måste kontinuerligt bedriva högskolestudier i annan kommun.
  • På resor med kollektivtrafik ges 30 procent rabatt mot uppvisande av CSN eller SFS-kort, information (studieintyg) om vilken utbildning som bedrivs samt kvitto/bevis på erlagd betalning (från laddning av regionkort eller periodkort).
  • Rabatten betalas ut terminsvis i efterskott efter ansökan och godkännande av ansökan. Pengarna betalas ut genom inbetalning på konto. Kontant utbetalning sker ej.
  • Avbryts studierna i förtid ges rabatt på de månader den studerande bedrivit högskolestudier.