Ansökan om att gå om en årskurs

Här kan du som vårdnadshavare ansökan om att ditt barn ska få gå om en årskurs. Det är rektor som beslutar om att en elev inte ska flyttas till närmast högre årskurs. Det kan bero på elevens utveckling eller personliga förhållanden.

Båda vårdnadshavarna ska skriva under ansökan.

Ansökan lämnar du till rektor eller skickar du till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred.