Albäcksskolan

Albäcksskolan

Albäcksskolan är en 7-9 skola som ligger i Hultsfreds tätort.

På Albäcksskolan vet vi om att alla är olika, lär sig på olika sätt och kan tillföra olika saker. Vi tar vara på dessa skillnader och skapar en skola för alla. På Albäck får alla plats och kan vara stolta över sig själva.

Tack vare våra olikheter kan vi skapa ett utmanande lärande för alla. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom att sätta ihop flera olika ämnen i ämnesövergripande områden. På så sätt kan vi arbeta tillsammans, med större teman och under en längre tid. I lärandet på Albäcksskolan har alla en plats och här ska alla kunna känna tilltro till sin egen förmåga.

På Albäcksskolan jobbar personalen tillsammans med eleverna för att skapa en trygg skola där alla kan må bra och utvecklas så långt som möjligt. Här är eleverna en naturlig del av planeringsarbetet vilket är ett sätt att öva på de demokratiska grundprinciperna. Hos oss ges alla möjlighet att kunna fungera väl tillsammans med andra.

På Albäcksskolan jobbar lärarna i arbetslag men alla elever är allas ansvar. Arbetslagen har egna rum och träffas flera timmar varje vecka för att arbeta med skoldagarna och med utveckling av hela skolan. När vi ser något som vi tycker kan förbättras så jobbar vi vidare med det, för på Albäck är alla viktiga – både elever och personal. Alla ska känna att på Albäck kan man ha drömmar om framtiden!