Åk mer tåg och buss

bild på ungdomar som kliver på en bussFoto: Örjan Karlsson

I Hultsfreds kommun vill vi att man i första hand ska använda tåg eller kollektivtrafik vid resor i tjänsten. Det spelar en stor roll hur man reser.
Kollektivt resande ger tre stora fördelar.

Sparar både tid och pengar.
Genom att minska kostnaderna för ex. bränsle och parkering. Man slipper även slösa viktig arbetstid om man reser i tjänsten genom att man tex kan utnyttja restiden till att jobba.

Skona miljön
En resa ensam med bil genererar minst tre gånger så stora koldioxidutsläpp som en kollektivtrafikresa. Att vi som arbetsgivare prioriterar kollektivtrafik och tar vårt miljö- och samhällsansvar är ett budskap som sannolikt även når invånarna.

Bry dig om de anställdas hälsa
Arbetsresorna kan även vara en bra form av motion. Redan en halv timmes rask promenad eller cykling om dagen är bra för hälsan. Den som använder kollektiva färdmedel går nästan 2 000 fler steg per dag än en bilist. Det är redan en femtedel av vad som rekommenderas som daglig nyttomotion.