120 studiebesök gjordes på åttornas framtidsvecka

Elever från Albäcksskolan på FramtidsveckanFoto: Henning Hägemann Schenke

Hur är det att jobba i Hultsfreds kommun? Vilket yrke kan passa mig och vad kan det leda till för jobb? Hur söker jag jobbet?

Några av dessa frågor besvarades under Framtidsveckan. En vecka där elever från årskurs åtta fick en inblick i hur det är att jobba i Hultsfreds kommun med fokus på de kommunala yrkena. Varje elev gjorde fyra studiebesök under vecka fem.

Vad har veckan för syfte?
Att ge eleverna en inblick i arbetslivet och ett bättre underlag för deras framtida studie- och yrkesval.

Hur går det till?
Det började med en introduktionsdag där eleverna fick information om olika yrkeskategorier och jobb inom den kommunala sektorn.  Eleverna fick också veta en del om framtidens arbetsmarknad, såsom vilka yrken som kommer att ha rekryteringsbehov, hur man söker jobb med mera.
Uppdelade i grupper (cirka fyra elever per grupp) genomförde eleverna även ett antal studiebesök vid arbetsplatser inom kommunala förvaltningar och privata företag.
Framtidsveckan avslutades med en yrkes- och arbetsplatsmässa i Albäcksskolans lokaler. Eleverna från årskurs åtta fick här möjlighet att för skolans övriga elever och personal presentera de erfarenheter och kunskaper de fått om olika yrken.

Vad gav veckan?
Eleverna fick värdefulla kunskaper om olika yrken. De fick vara delaktiga i att boka vissa studiebesök.  Eleverna fick pröva på att sammanställa insamlad information om olika yrken och exponera den på en mässa.

Framtidsveckan är ett nytt upplägg som ersätter gamla prao.

– Vi bedömer att organiserade och förberedda  studiebesök i grupp ger mer för eleverna i 15-års åldern, än en enskild praktik under en hel vecka där eleven ofta inte får göra mycket själv. Att gå ifrån praktik (prao) till förmån för väl genomförda studiebesök är också en trend som syns på flera håll inom svenska skolan, säger Henning Hägemann Schencke, lärare på Albäcksskolan.

Vem ligger bakom?
Framtidsveckan är ett resultat av ett samarbete mellan skolan, personalkontoret och utvecklingskontoret. Drivande personer är Conny Karlsson Örnros, Henning Hägemann Schencke och Anna Ahlgren.

Ur Personalbladet mars 2015