Mål och visioner

Tillgänglighet

Vår vision är att erbjuda vuxna i Hultsfreds kommun ett så brett utbud av kurser att alla kan hitta sin utbildningsväg oavsett nivå; SFI, Grundläggande Vux eller Gymnasienivå.

Demokrati – jämställdhet

Grunden för vår syn på vuxenutbildningen är de mänskliga rättigheterna och arbetet för ett jämställt samhälle.

Ansvar

Visionen uttrycker en anda och ett förhållningssätt som grundar sig på allas rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja och förmåga att ta ansvar.

Integration

Oavsett de studerandes kulturella eller sociala bakgrund verkar vi för att befrämja integration i samhället genom personlig utveckling. Både kunskapsmässigt och i sociala sammanhang.